fredag 24. juni 2011

Lytt til Nav

Det er ikke hverdagskost når toppledelsen i Nav offentlig slår fast at tiltakskutt kan gi flere uføre. Regjeringen og Stortinget bør derfor lytte til sosialøkonomen og assisterende arbeids, - og velferdsdirektør Yngvar Åsholt som ikke bare ser behov for flere tiltaksplasser i årene fremover, men også en flerårig opptrappingsplan på området. Dette uttaler han i et intervju i siste nummer av magasinet for ansatte i Nav - MEMU.

Fagdirektoratet ved Åsholt går så langt som å hevde at ”dobbelt så mange som de som i dag deltar på tiltak, kan ha behov for arbeidsrettet bistand” Og konsekvensene blir store om regjeringen ikke nå tar tak: ”Det er et underskudd på tiltaksplasser, og mens brukerne venter på plass øker risikoen for å havne varig utenfor arbeidslivet”, sier Åsholt. Attføringsbedriftene har lenge påpekt attføring og arbeidsrettede tiltak for personer som sliter i ytterkanten av arbeidslivet er en investering. Denne samfunnsgevinsten får ikke finansminister Sigbjørn Johnsen og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm tilbake umiddelbart, men i senere budsjettår og på andre poster enn der pengene ble investert for eksempel i form av reduserte utgifter til uføretrygd i fremtiden.

Man kan ikke legge skjul på at den rød-grønne-regjeringen ikke har levert på dette området. Antallet tiltaksplasser har stått på stedet hvil de siste 5 årene. For 2010 gikk man til og med til det ekstraordinære skrittet å kutte i tiltaksplasser for personer som hadde aller mest behov for attføringstilbud. Heldigvis rettet man dette opp ved revidert nasjonalbudsjett, men det er et objektivt behov for et kraftig tiltaksløft for å hindre unødvendig uføretrygdede i tiden fremover. Utredning på utredning snakker om behovet for aktivitet for personer som sliter i ytterkanten av arbeidslivet. Da er det på tide å gjøre noe med dette.

Og det er flere gode grunner til at timingen nå er god. Norge inne i en høykonjunktur med stort behov for arbeidskraft. Vi har et attføringsapparat som jobber tett opp mot arbeidslivet og som allerede får mange i jobb. Og så har vi et stadig mer kompetent Nav som jobber sammen med attføringsleverandørene for å skape gode resultater. Og ikke minst: Det finnes nå faglige muskler i Nav til å levere resultater på det som egentlig er hensikten med hele reformen: Flere i arbeid og aktivitet.

1 kommentar:

Lars Sandvik sa...

Et bedre attføringstilbud vil ha gode effekter på sysselsettingen, uten tvil! Terkselen for å bli tilbudt tiltaksplass bør senkes, og tiden fra en er klar for aktivitet til aktivitet blir tilbudt bør definitivt ned. Her er det store penger å spare. -både for Folketrygden og den enkelte arbeider.
Det er godt å høre at fagetaten(NAV) og attføringsbransjen nå beskriver det samme landskapet. Så får vi håpe at attføringsbransjen og NAV kan yte tilstrekkelig påvirkning slik at trenden fra revidert statsbudsjett fortsetter. Flere tiltaksplasser vil gi raskere og mer effektiv attføring. Ressurser brukt i dag, er ressurser spart i morgen.