onsdag 22. desember 2010

Hanne Bjurstrøm – en statsråd som vil noe

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har vært sykemeldt en tid og har dessuten virket i for kort tid til å ha satt dype spor. På vegne av attføringsfeltet ønsker jeg henne ikke bare god bedring som et medmenneske, men vi vil gjerne ha henne tilbake fordi hun fremstår som en lyttende, analytisk og en litt annerledes statsråd som vil noe med attføringsfeltet. Jeg skriver dette til tross for at vi er uenig med Bjurstrøm og regjeringen som kutter i tiltaksplasser for utsatte grupper for budsjettåret 2011. I årene fremover er det nemlig flere som vil ha behov for skreddersydde tiltak for at vi skal unngå å få flere unødvendige uføretrygdede i årene fremover.

I en lederartikkel i Finansavisen 14. desember skriver Trygve Hegnar at også han ønsker henne tilbake fordi oppgavene i Arbeidsdepartementet passer som hånd i hanske til henne. Det et godt mulig at Hegnar har andre forventninger til Bjurstrøm enn jeg som representer landets 110 attføringsbedrifter som hvert år yter tjenester til 35 000 personer som har behov for arbeidsrettede tiltak for å få og beholde jobb.

Attføringsbedriftene har lenge ønsket seg krevende arbeidsmarkedsmyndigheter som ikke bare teller antallet personer i ulike programmer, Vi vil ha større trykk på at myndighetene følger opp det som var hele poenget med Nav-reformen; nemlig at flere skal mobiliseres til arbeid og aktivitet. Bjurstrøm har berømmet attføringsfeltet for fag og kvalitet, men hun har stilt spørsmål om attføringsfeltet har tatt ut hele potensialet for å få enda flere i jobb. På denne måten tar hun utfordringene på alvor, og vil gjerne ha både attføringsfeltet og arbeidsgivere til ” å åpne opp næringslivets dører innenfra”.

Slik er Bjurstrøm en statsråd som bryr seg og vil noe med attføringsfeltet. Så derfor vil vi ha henne tilbake med kraft; også slik at hun kan overbevise Stoltenberg og finansminister Johnsen om at investering i attføring gir tifold igjen. Bare 10.000 flere i jobb og de beholder jobben i 5 år, gir nemlig en samfunnsøkonomisk gevinst på 10 milliarder kroner. Kanskje det er dette som gjør at også Hegnar vil ha henne tilbake?