fredag 30. september 2011

Om å si NEI og JA

Statsbudsjettet legges fram om en knapp uke. På landsstyremøtet til Arbeiderpartiet for noen dager siden varslet statsminister Jens Stoltenberg et stramt statsbudsjett bl.a. for å kunne stå rustet om og eventuelt når den internasjonale krisen når oss. Et stramt budsjett vil i så fall også kunne bety kutt i velferdsordninger eller i alle fall at det ikke satses på utbygging av velferden. Jeg skal være forsiktig med å ta standpunkt på makronivå, men økonomien går bra i Norge og den registrerte arbeidsledigheten er meget lav. Derimot er det mange funksjonshemmede og personer med nedsatt arbeidsevne som ikke får muligheten til å ta den lange veien tilbake til arbeidslivet. Dette taler for økte bevilgninger til arbeidsmarkedstiltak.

Jens Stoltenbergs statsråder skal gjøre det til en dyd å si NEI av hensyn til fremtidig norsk økonomi i forbindelse med statsbudsjettet for 2012. Sier regjeringen nei til flere tiltaksplasser, sier den også JA til flere uføretrygdede i fremtiden. Jeg håper i alle fall sosialøkonomen Jens Stoltenberg ved statsbudsjettet for 2012 ser forskjell på investeringer som fører til færre fattige og flere i jobb (Alle skal med) og alskens andre gode formål.

tirsdag 27. september 2011

«Mange vil heller ha uføretrygd fremfor å jobbe?»

Dette er ingen ny debatt selv om den nå foregår på faceboken og i mindre grad rundt kjøkkenbordene eller i nabolaget. Ordbruken er dessuten annerledes enn for 40 og 50 år siden hvor man snakket nedsettende om de som var «arbeidsskye». Nå har vi et tilsynelatende snillere språk. Likevel var det mange som også den gang mente at noen snyltet på samfunnet, og at det var altfor lett å få uføretrygd. Andre mente at et godt sikkerhetsnett måtte ha så store masker at det unntaksvis også kunne bli brukt av folk som ikke trengte det. I dag brukes mer nøytrale begreper når man indirekte sier at mange ikke vil jobbe, men heller ha trygd. Nå sier man «at det må alltid lønne seg arbeide» eller at «Uføretrygd smitter».


Vår store lyriker Olav H Hauge som for øvrig var plaget med psykisk sykdom og manglende arbeidsevne i deler av livet, greide som oss andre ikke alltid å skille mellom det nye og gamle. Men han hadde et dikterisk språk å spille på når han skriver:

I dag såg eg to månar, ein ny og ein gamal. Eg har stor tru på nymånen. Men det er vel den gamle.

Mange kommer til attføringsbedriften fast bestemt på å komme seg i jobb. Andre ser derimot på dette møtet som en slitsom og unødvendig ekstrarunde før man kan få uføretrygd. Det er ikke alltid sikkert at førstnevnte kategori kommer i jobb samtidig som overraskende mange kan komme i jobb selv om det var uføretrygden som kanskje lokket mest. Det er dette perspektivet man mister hvis man er mer opptatt av om den fremtidige trygden er fortjent eller ikke. Jeg tror på attføring og arbeidsrettede tiltak aller helst så tidlig som mulig. Jeg tror vi oppnår aller mest med god attføring som er arbeidstrening i kombinasjon med målrettet oppfølging. Kall det gjerne coaching. Det handler uansett om å snu hodene både hos arbeidsgivere som har bruk for arbeidskraft og folk på attføring. Om det er nymånen eller den gamle? Vet ikke. Men jeg tror det virker!

mandag 19. september 2011

Johannes Meisterplass

Jobben som leder for i Attføringsbedriftene i NHO fører meg i kontakt med mange kunnskapsrike og dyktige attføringsansatte rundt omkring i hele Norge. En av dem som har som har gitt meg mye inspirasjon, er personalkonsulent Johannes Meisterplass ved attføringsbedriften Sogneprodukter A/S. Nå er han død – bare 57 år gammel.

Jeg føler et sterkt behov for å hedre Johannes i denne bloggen. Engasjerte attføringsfolk som ham er selve grunnlaget for arbeidsinkluderingen i Norge. Store ord, men helt på sin plass. Johannes Meisterplass og Sogneprodukter A/S har nemlig over år gått i bresjen for å mobilisere næringslivet i Sogn i attføringen. Det finnes knapt en arbeidsplass i de mange fjordarmer i Sogn som ikke har hatt besøk av den engasjerte og positive Johannes. I sine 14 år på Sogneprodukter A/S og lenge før det var god tone i attføringsbransjen, har han sett det som sin misjon å finne løsninger for individer som sliter i ytterkanten av arbeidslivet gjennom en riktig oppkopling mot den riktige arbeidsgiver. Individets behov for læring og jobb og næringslivets muligheter og fordeler ved å bidra har vært kongstanken både for Meisterplass og Sogneprodukter. Det er ofte langt mellom arbeidsplassene i et så spredt befolket område som Sogn. Dette var og er hindringer for effektivt attføringsarbeid, men disse skulle forseres og overvinnes av sogninger som Johannes.

Johannes har på vegne av både attføringsbedriften Sogneprodukter og Nav gitt mange personer muligheten for arbeid og aktivitet og dermed forhindret at de ellers hadde blitt unødvendig uføretrygdet. Han har dermed bidratt til at næringslivet i Sogn har fått fatt i god arbeidskraft etter målrettet oppfølging og hjelp. Slik har han i sitt faglige virke både skapt trygghet hos arbeidsgiverne og personer som har slitt for å få fotfeste i arbeidslivet.

Det er den engasjerte, humørfylte og kunnskapsrike attføringspersonen Johannes Meisterplass som jeg kommer til å huske. Jeg er sikker på at Sogneprodukter A/S og Nav ufortrødent kommer til å fortsette i samme spor. Dette er en god metode for attføring, og en riktig måte å hedre Johannes minne på.