torsdag 5. september 2013

Tusenvis flere til jobb uansett regjering?

Hovedutfordringen for enhver regjering er å gripe inn tidlig med arbeidsrettede tilbud slik at folk kan komme tilbake til arbeid. Bare på denne måten kan man få ungdom og andre tilbake til jobb fremfor å havne på unødvendig uføretrygd.

Stortingsmelding 46 – Flere i Arbeid – fra statsråd Anniken Huitfeldt løser ikke alle utfordringer, men den tar tak i det aller viktigste. Flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Køene og de lange ventetidene for å få arbeidsrettede tilbud skal bygges ned, og et byråkratisk tiltaksregelverk skal endres. Dessuten skal mer av attføringen og arbeidsinkluderingen foregå i ordinært arbeidsliv med tett oppfølging både av arbeidsgivere og arbeidssøkere. Det legges også opp til å jobbe smartere, og ved å utfordre fagfeltet med flere leverandører fra frivillig sektor som f.eks. Fretex, Pøbelprosjektet og andre. Men regjeringen setter likevel foten ned for å kommersialisere denne sektoren.  Meldingen ser derfor muligheter og fremmer forslag i rett tid fordi næringslivet har stort behov for arbeidskraft, og vi har dessuten et kompetent attføringsapparat som sammen med Nav står klar for å hjelpe både arbeidssøkere og arbeidsgivere.  NHO med sine 22.000 medlemsbedrifter vil også åpne opp dørene og ansette folk etter attføring forutsatt god oppfølging og hjelp fra attføringsbedriftene og Nav.

Jeg har forståelse for at opposisjonen som ser for seg fire år i regjering, ikke vil rose forslag fra den den rød-grønne regjeringen. Mye har stått på spill i en hektisk valgkamp. Vi kommer til å utfordre de rød-grønne for konkretisere denne meldingen hvis de vinner valget. Det kommer vi også til å gjøre med en borgerlig regjering, men det er like fullt veldig gledelig at Krf så tydelig støtter opp om retningen i denne meldingen. Og det er jo heller ikke så rart fordi meldingen nettopp svarer på mye av de manglene som opposisjonen har påpekt. 

Ingen kommentarer: