fredag 1. februar 2013

Hurra for Karea – Senter for karriereutvikling.


Arbeidstreningsbedriften i Oslo kommune gjennomgår store endringer.  De har skiftet innpakning fra i dag 1. februar hvor de kaller seg for Karea – Senter forkarriereutvikling. Dette feiret de sammen med byråd Anniken Haugli i Oslo, fylkesdirektør i Nav i Oslo Hege Farnes Hildrum, styret, ansatte og mange flere;  blant annet oss i Bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO som Karea er en del av.
 
Jeg hilser navneendringen som forøvrig ble behandlet i Rådhuset i Oslo med rekordfart, velkommen. Fokuset til attføringsbedriften Karea er nemlig å skaffe jobb og karrieremuligheter for personer som har slitt i ytterkanten av arbeidslivet. De har også fått en ny, fresh og informativ nettside som kommunisere til arbeidssøkerne, Nav og næringslivet.

Innpakning og bedre språk hjelper, men det er først og fremst på fag og resultater hvor jeg ser Karea gå i front. De har et godt, men krevende samarbeid med Nav sin tiltaksenhet i Oslo. Hurra også for denne enheten i Nav Oslo som jobber så målrettet opp mot tiltaksleverandørene. Bjeller skal ringe hver gang folk får seg jobb, tar fagbrev eller består språktester hos attføringsbedriften Karea.  Arbeidstrening i egenregi er ikke bannlyst, men først og fremst og så raskt som mulig skal folk loses videre mot trening og jobb i næringslivet.  

 En entusiastisk og dyktig stab med en god mix av nye og "eldre" medarbeidere med Knut Egil Asprusten i spissen kommer til å lykkes og vil bidra sammen med bransjen i å fornye arbeidsinkluderingsfeltet. Lykke til!