torsdag 21. august 2014

Eriksson: Lytt til høringssvarene

Statsråd Robert Eriksson sitt høringsforslag om å sette attføringsfeltet ut på anbud, møter massiv motstand og sterk kritikk fra et meget stort flertall av høringsinstansene. Med få unntak har kommunene, arbeidslivets organisasjoner, funksjonshemmedes organisasjoner og berørte parter skrevet at dette forslaget ikke er holdbart. Noen er ikke uvillige til å prøve ut mer anbud f.eks. NHO, men de er sammen med over 80 % av høringsinstansene krystallklare på at dette forslaget ikke må behandles som en forenklet forskriftsendring. Beskjeden til statsråden er i det minste å legge dette forslaget – bedre utredet og forbedret – inn i den varslede stortingsmeldingen om hele feltet. Hvorfor slikt hastverk når regjeringen allerede har bebudet en stortingsmelding om feltet senere i høst?

På et møte 20. august i anledning feiringen av landet eldste attføringsbedrift (KIAS i Moss 60 år) sa statsråden at han og departementet nå ville gjennomgå høringsuttalelsene nøye før man tok endelig stilling. Svaret fra statsråden burde da gi seg selv hvis denne høringen har vært reell og ikke bare et skuebrød. Statsråden og til og med statsminister Erna Solberg forsikrer at høringen om endringen av arbeidsmiljøloven skal være reell (vi skal lytte til innspill fra hele samfunnet), og vi forventer at man har det samme demokratiske sinnelaget i regjeringen hva angår attføringsfeltet. Det hører jo også med til historien at regjeringen gikk til valg på forsiktige endringer av arbeidsmiljøloven f.eks med utvidet adgang til midlertidige ansettelser. Men regjeringen gikk definitivt ikke til valg på å kommersialisere attføringsområdet. Tvert imot var Eriksson og Frp motstandere av et slikt forslag.

Statsråd Eriksson står seg på alle måter best om han legger forslaget sitt inn i den bebudede stortingsmeldingen. Da får han også anledning til å argumentere langt bedre enn han har gjort i høringsforslaget sitt om hvorfor anbud på attføringsfeltet er så bra. Det vil rett og slett ikke bli forstått om regjeringen gjennomfører dette forslaget etter denne høringsrunden.

 

Ingen kommentarer: