fredag 13. desember 2013

De siste skal bli de første

Lena Vonka i Lenas Helsepersonell A/S har ansatt flere som har slitt i ytterkanten av arbeidslivet. Gjennom NHO strategien Ringer i Vannet har hun fått dekket bedriftens arbeidskraftsbehov samtidig som bedriften leverer tunge sosiale bidrag til samfunnet.
- Det har vært lett å komme i kontakt med alle parter og det er lite skjemaer. Det blir lett å jobbe med inkludering på denne måten. Dette har fungert utmerket, sa personalsjef Christian Bratsberg på et frokostmøte i NHO nylig.
disse førjulstider må det derfor være tillatt å sitere skriften om at "de første skal bli de siste og de siste skal bli de første". NHO-bedrifter melder nemlig at mange av dem som blir ansatt etter attføring ofte blir de mest betrodde medarbeiderne. Dessuten: Mens statlige virksomheter gjør lite og ingenting for å ansette folk etter attføring, bidrar næringslivet med stor kraft.


I løpet av 2013 vil attføringsbedriftene ha bidratt til å få over 6000 i ordinær jobb, og ca. 80 % går til det private næringslivet. Dette er 1000 flere til jobb fra bransjen sammenliknet med 2012. Årsaken til forbedringen er bl.a. at NHO-strategien Ringer i Vannet begynner å sette seg i NHO-bedriftene. Samtidig jobber attføringsbransjen mer målrettet sammen med næringslivet. Riktig match mellom arbeidssøker og arbeidsgiver er nøkkelen sammen med tett oppfølging fra attføringsapparatet.

Vi kan få enda flere i jobb i 2014 hvis Nav og attføringsbedriftene kan samhandle enda bedre. Dessuten må ventetidene før arbeidsrettede tiltak bygges ned, og vi må få et mindre byråkratisk tiltakssystem. Så selv om vi i attføringsbransjen er godt fornøyd med resultatet i år, kan vi alle jobbe smartere og mer sammen for å få flere i jobb. Det gjelder Nav som må bli mer opptatt av kvalitet og resultater. Det gjelder attføringsbransjen som må tenke hvordan man kan redusere arbeidsgivers risiko i attføringsperioden for å ansette folk på ordinære vilkår. Og det gjelder det politiske Norge med arbeidsminister Robert Eriksson i spissen som må iverksette konkrete tiltak for å få folk i jobb f.eks. med komme med flere tiltaksplasser og å gi tiltaksleverandørene noenlunde forutsigbare rammevilkår.

Trekantsambandet NAV, attføringsbedriftene og næringslivet er løsningen. Der dette samarbeidet fungerer, kommer flere i jobb enn der det ikke fungerer. Det koster ingenting å lære av de beste Nav-kontorene, og vi håper at Nav sentralt blir med på denne dugnaden.

Ingen kommentarer: