tirsdag 30. april 2013

Viktige signaler fra statsråd Huitfeldt


Jeg har ikke tro på ytterligere kommersialisering av attføringssektoren. Det har heller ikke statsråd Anniken Huitfeldt og resten av Stortinget. Jeg er videre glad for at statsråden endelig signaliserer at det kommer en stortingsmelding som skal gi retning for dette feltet.

Hun har allerede gitt litt av denne retningen ved å påpeke behovet for resultatorientering og at de forhåndsgodkjente tiltaksleverandørene skal spille en viktig rolle. Vi støtter helhjertet opp om å bruke næringslivet som en ressurs i arbeidet med å få flere i jobb, og vi fra attføringsbransjen jobber allerede i denne retning. Men feltet må ytterligere fornyes slik at næringslivet i enda større grad kan bidra.

Nav og attføringsbransjen må jobbe sammen for å skape resultater, men jeg tror ikke veien er at Nav skal bli en egen tiltaksarrangør. Jeg mener også at det er behov for flere tiltaksplasser, og å bygge ned køene for å få tilbud. Det hører ingen steder hjemme at folk må vente i årevis for å få hjelp. Jeg håper og tror at disse perspektivene også tas med i meldingen fra Huitfeldt.