tirsdag 24. april 2012

Ny standard for uføredebatt.

I et debattinnlegg publisert i Aftenpostens nettutgave 23. april skriver arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (AP) og stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (AP) om uføretrygd og antallet uføretrygdede. De går skarpt i rette med grumsete fordommer, lettvinte løsninger og forenklede årsaksforhold. I kortform og litt folkelig oppfatter jeg budskapet deres slik. – Stopp hetsen av uføretrygdede.  La oss heller komme videre for å hindre at folk blir unødvendig uførepensjonert. Det er ikke faktagrunnlag for å hevde at vi har en eksplosjonsartet økning i antallet uføretrygdede; i alle fall hvis vi går bak tallene.

Jeg er på bakgrunn av attføringsbedriftenes erfaringer i all hovedsak enig med Bjurstrøm og Trettebergstuen. De kommer helt sikkert til å beskyldes for å bagatellisere at vi har altfor mange som lever på passive ytelser og at langt flere kan mobiliseres til jobb. Min reaksjon er snarere motsatt.  Statsråden og stortingsrepresentanten opptrer både faktabasert og ansvarlig i dette innlegget. Å ha en uføretrygd å leve av er et adelsmerke med det norske samfunnet. Dette står ikke i motsetning til økt kraft og trykk for å bygge broer til arbeidslivet for de som sliter i ytterkanten av arbeidslivet. Her er det forbedringsmuligheter for oss alle inkludert regjeringen, Nav, arbeidslivet og attføringsbedriftene. Bare på den måten kan vi hindre at vi i fremtiden får et samfunn med altfor mange unødvendig uføretrygdede. Det er her vi må ha diskusjonene fremover, og ikke hvordan man skal gjøre det verst mulig for folk som sliter i ytterkanten av arbeidslivet. Her har Statsråd Bjurstrøm og stortingsrepresentant Trettebergstuen satt en viktig standard.

fredag 20. april 2012

Formidling

Jeg har stor tro på god samhandling mellom Nav og tiltaksbedriftene for å få flere i jobb. Det må være et høyforventningssamarbeid om best mulig attføring i alle ledd, og særlig hva angår overgang til jobb. Hverken Nav eller attføringsbedriftene kommer noen vei ved bare å være høflige med hverandre. Vi må utfordre hverandre på fag og resultat. Det er dette Aftenposten omtaler i dag. Jeg mener NAV-direktør Terje Tønnessen vil attføringsbransjen vel når han stiller tøffe krav for å få flest mulig tilbake til arbeid. Kravene fra Tønnessen og NAV Telemark er heller ikke urimelige. Tiltaksleverandørene og Nav har brukt nødvendig tid for å få dette til på en forsvarlig måte.


Dette fokuset er gunstig både for individene som skal i jobb, næringslivet som trenger arbeidskraft og samfunnet som vil ha flere i jobb og færre på unødvendig uføretrygd. Attføringsbransjen går nå i front for å få spredt beste praksis. Strevsomt for Nav og for attføringsbedriftene. Likevel. Det eneste rette.