tirsdag 5. juli 2011

Jekk deg litt ned Eddi Eidsvåg

Attføringsbedriften Rana Produkter er i gang med et forprosjekt sammen med andre gode krefter i Rana for å få ungdom tilbake til arbeidslivet. Det får Eddi Eidsvåg til å tenne på alle pluggene, og nå vil han sende en advokat på ranaværingene for å beskytte sitt eget forretningskonsept (pøbelprosjektet). Eddi Eidsvåg er en dyktig foredragsholder. Han må gjerne beskytte prosjektet sitt, men jeg har likevel to råd til ham. Hvis han ikke vil at andre skal inspireres av ham, må han slutte å holde foredrag! Pøbelprosjektet har fått mye til, men det er også andre som kan jobbe med ungdom og andre som sliter i ytterkanten av arbeidslivet. Kanskje kan Eidsvåg lære av andre som også har kompetanse?


Rana Produkter har nemlig drevet med attføring for personer som sliter i ytterkanten av arbeidslivet i årtier. Bedriften formidler om lag 50 % tilbake jobb, og har høy kompetanse. Det har også samarbeidspartneren Frikult i Rana som Rana Produkter skal samarbeide i det aktuelle prosjektet. At disse sammen med Nav og gatediakonen i Rana i tillegg til egen kompetanse også lar seg inspirere av Eddi Eidsvåg, synes jeg vitner om modenhet og åpenhet. Ja, det er faktisk slik verden drives fremover.

I regi av attføringsbedriftene drives for eksempel karriereveiledning etter fastsatt sertifisering og moderne prinsipper, men det hadde ikke falt oss inn å nekte andre å drive med karriereveiledning. I attføringsbransjen har vi utviklet verktøy på en rekke områder som for eksempel å kombinere lese og skriveopplæring med arbeidstrening, kosthold og livsstil, personlig økonomi. Listen kunne gjøres lenger, men vi i attføringsbransjen er ikke så teite at vi tror at vi er de eneste som ”kan”. Dessuten er det rett og slett i samfunnets interesse at flere driver med god attføring for å få folk tilbake til arbeidslivet. Her er Eddi Eidsvåg en av mange flinke aktører. En av attføringsbedriftene våre – Durapart A/S i Arendal – drev for eksempel fram et prøveprosjekt hvor man koplet helse og arbeid på en ny måte. Dette ”stjal” en samlet arbeids-, og sosialkomite. Stortinget gjorde dette altså til et nytt arbeidsmarkedstiltak for hele landet både for sykemeldte og personer utenfor arbeidslivet. Dette tiltaket heter Arbeidsrettet Rehabilitering, og langt flere aktører enn attføringsbedriftene driver nå med dette. Skulle vi holdt krampaktiv på at dette var vårt? Nei; vi sier heller takk til Stortinget som gjorde dette landsomfattende!

Det er mulig at vi i Attføringsbedriftene er litt naive når vi ikke beskytter attføringsideene våre. Kanskje har det sammenheng med at attføringsbedriftene er samfunnsbedrifter som ikke har profitt som formål? Uansett må det likevel være slik at ulike aktører må lære av hverandre for å få gode resultater både for ungdom og samfunnet.

1 kommentar:

Lars Sandvik sa...

Det er essensielt for å drive effektiv attføring at vi samarbeider og inspirerer hverandre. Vi som arbeider i Fretex Vest-Norge i Bergen er så heldige å få besøk fra Troms-produkter kommende fredag for å få gode ideer og viktig inspirasjon for attføringsarbeidet videre. Vi vil selvsagt også dele våre tanker, ideer og erfaringer med dem. Dette kan være med å oss gode på det vi driver med!