torsdag 30. juni 2011

”Tiltaksplasser er ikke nok”

Statsråd Hanne Bjurstrøm svarer på kritikken om manglende tiltaksplasser ved å peke på at arbeidslivet også må åpne sine porter for ulike typer mennesker i Dagsavisen 24.juni. Regjeringen kan nemlig ikke stå med hele regningen alene i form av flere tiltaksplasser fremholder hun. Jeg forstår enhver statsråds sitt behov for å holde igjen i økningen av offentlige bevilginger. Og statsråd Bjurstrøm er dessuten positiv annerledes enn mange av sine forgjengere i statsrådsstolen når hun hele tiden er så opptatt av resultater fremfor alskens utspill. Derfor fokuserer hun - som oss i attføringsbransjen - på kvalitet, resultater og leveringsdyktighet. Ja, hun går til og med lengre når hun utfordrer attføringsapparatet til å arbeide enda mer jobbmatchende for å åpne næringslivets dører. I alle disse spørsmål vil hun ha en tydelig alliert i bransjeorganisasjonen Attføringsbedriftene i NHO.

Likevel er det noe som ikke stemmer med resonnementet hennes. Det er ikke slik at de som virkelig sliter i utkanten av arbeidslivet kan overlates til seg selv. Arbeidslivet forventer kvalifiserte medarbeidere og ikke minst et kyndig attføringsapparat som både følger opp personen og bedriften. Mange kommer seg i jobb nettopp etter slik tiltaksinnsats. Samarbeidet mellom attføringsbedriftene G4S Aviation og attføringsbedriften Orbit Arena på Romerike er ett eksempel. Vi har tusenvis av andre eksempler. I denne situasjonen er det statsrådens oppgave å få mer kvalitet for hver krone, men nå er det også hennes jobb å sørge for et tiltaksløft i årene fremover. Hun har mange gode argumenter, og mange allierte. Og samfunnsgevinsten er stor. Vi forventer en offensiv satsning og en opptrappingsplan på området i statsbudsjettet for 2011.

Ingen kommentarer: