torsdag 25. august 2011

Kjempeutbytte av å eie en attføringsbedrift.

Flertallet i Hordaland Fylkeskommune har vedtatt at de ikke lenger ønsker å være eiere av attføringsbedriftene. Begrunnelsen er bl.a. at fylkeskommunen ikke lenger har ansvaret i denne sektoren; jf sak i Bergens Tidende


Jeg har vansker med å forstå dette ettersom fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring hvor 1 av 3 dropper ut av videregående skole. Attføringsbedriftene i Hordaland og i resten av landet jobber med frafallselever, men etter min mening burde denne ressursen vært utnyttet i enda større grad. Det finnes nemlig en hel del elever som ikke burde vært innom videregående skole i det hele tatt, men heller fått sin opplæring i attføringsbedrifter og næringslivet. Slik blir ungdommene tatt med i reell verdiskapning og praktisk opplæring som skolen ikke har mulighet til. Samtidig får disse elevene tilført teori og hjelp med lese og skrivevanskene sine i et miljø som nettopp ikke likner på skole hvor frafallseleven ofte har møtt nederlag. Her er jeg helt på linje med byrådslederkandidat fra arbeiderpartiet i Hordaland, Ruth Grung. Jeg kan for øvrig legge til at landets attføringsbedrifter er helt i førersetet og langt bedre enn skolene når det gjelder karriereveiledning for ungdommer og voksne også for den saks skyld.

Det er likevel ikke min oppgave å konkludere med hensyn til om attføringsbedriftene skal være eid av kommunene eller fylkeskommunene. Her er Høyres Tom Christer Nilsen forbilledlig klar når han sier til BT at om ikke kommunene vil overta, så vil Hordaland Fylkeskommune fortsette eierskapet sitt.

Utbytte for eierne av en attføringsbedrift er ikke profitt i snever forstand ettersom overskuddet skal reinvesteres i virksomheten. Dette er heldigvis alle i partier i Hordaland og resten av landet enige i. Hvor ligger så ”utbyttet” for eierne? Færre på sosialhjelp og flere ungdommer som kommer seg i arbeid og færre på uføretrygd. Dette er den beste fortjenesten som både kommunen og fylkeskommunen kan hente ut.