torsdag 25. august 2011

Kjempeutbytte av å eie en attføringsbedrift.

Flertallet i Hordaland Fylkeskommune har vedtatt at de ikke lenger ønsker å være eiere av attføringsbedriftene. Begrunnelsen er bl.a. at fylkeskommunen ikke lenger har ansvaret i denne sektoren; jf sak i Bergens Tidende


Jeg har vansker med å forstå dette ettersom fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring hvor 1 av 3 dropper ut av videregående skole. Attføringsbedriftene i Hordaland og i resten av landet jobber med frafallselever, men etter min mening burde denne ressursen vært utnyttet i enda større grad. Det finnes nemlig en hel del elever som ikke burde vært innom videregående skole i det hele tatt, men heller fått sin opplæring i attføringsbedrifter og næringslivet. Slik blir ungdommene tatt med i reell verdiskapning og praktisk opplæring som skolen ikke har mulighet til. Samtidig får disse elevene tilført teori og hjelp med lese og skrivevanskene sine i et miljø som nettopp ikke likner på skole hvor frafallseleven ofte har møtt nederlag. Her er jeg helt på linje med byrådslederkandidat fra arbeiderpartiet i Hordaland, Ruth Grung. Jeg kan for øvrig legge til at landets attføringsbedrifter er helt i førersetet og langt bedre enn skolene når det gjelder karriereveiledning for ungdommer og voksne også for den saks skyld.

Det er likevel ikke min oppgave å konkludere med hensyn til om attføringsbedriftene skal være eid av kommunene eller fylkeskommunene. Her er Høyres Tom Christer Nilsen forbilledlig klar når han sier til BT at om ikke kommunene vil overta, så vil Hordaland Fylkeskommune fortsette eierskapet sitt.

Utbytte for eierne av en attføringsbedrift er ikke profitt i snever forstand ettersom overskuddet skal reinvesteres i virksomheten. Dette er heldigvis alle i partier i Hordaland og resten av landet enige i. Hvor ligger så ”utbyttet” for eierne? Færre på sosialhjelp og flere ungdommer som kommer seg i arbeid og færre på uføretrygd. Dette er den beste fortjenesten som både kommunen og fylkeskommunen kan hente ut.

2 kommentarer:

Anonym sa...

De eneste som har "kjempeutbytte" av en attføringsbedrift, er de som er ansatt der. Jeg håper inderlig det blir slutt på disse parasitt-bedriftene som skor seg på at folk er blitt syke eller arbeidsledige.

Jeg var selv så uheldig å bli henvist til Designtrykkeriet, som nå er kjøpt opp av A2G. Jeg måtte selv finne praksisplass for utprøving av restarbeidsevne, og fikk napp i en kommunal etat, dvs "praksis i ordinær virksomhet". Kommunen er jo ingen vernet bedrift.

Likevel tvang Designtrykkeriets "konsulent" seg til å være med på intervjuet mitt, noe som fra starten av satte meg i et merkelig lys hos de jeg skulle jobbe for. Senere prøvde han å bevise at jeg måtte ha "spesiell oppfølging", enda mitt eneste problem er at jeg ikke kan løfte, sjaue eller stå bøyd. Men jeg har heller aldri hatt noen jobb der dette har vært nødvendig, og i kommunen skulle jeg gjøre kontorrelatert arbeid, slik jeg er utdannet til og har min arbeidserfaring fra.

"Konsulenten" forsøkte å skape inntrykk av at jeg i stedet har psykiske problemer, og ringte verneombudet privat i ferien hennes i håp om å spa opp dritt om meg. Det fikk han ikke. Tvert om skjønte hun hva jeg ble utsatt for.

Jeg gav beskjed om at jeg ikke ville ha mer med Designtrykkeriet å gjøre. "Konsulenten" hevnet seg med en rapport som fremstilte det som om jeg har dårlig utdannelse, og han løy om at min fastlege skulle ha skrevet at jeg har en asosial personlighetsforstyrrelse. Dette måtte han trekke tilbake, siden jeg truet med å gå til rettslige skritt.

Attføringsbedriftene kjennetegnes av sin totale respektløshet for menneskene som sendes dit. Etter lengre tids sykdom og dårlig økonomi var det forferdelig å bli utstt for Designtrykkeriet, som virkelig stod på for å sette meg i et dårlig lys på alle måter.

Det er skammelig at du skriver som om attføringsbedrifter har noe å bidra med. Det er der mennesker blir ødelagt, og

Anonym sa...

Aurаwaνe іѕ one οf many TENS unitѕ useable on the securities
inԁustry for it has cοntinued to rіse.


Αlso ѵiѕit mу page; Aurawave Reviews