fredag 6. juli 2012

Behov for stortingsmelding om arbeidsrettede tiltak


Brofoss-utvalget om arbeidsrettede tiltak greide ikke å samle seg om felles anbefalinger til hvordan fremtidens sektor for arbeidsrettede tiltak skal se ut. Tvert i mot er usikkerheten og uenighetene store, og det foreligger derfor tre modeller for fremtiden. Jeg skal ikke dvele lenge med hvorfor attføringsbedriftene mener at bare modell 1 gir størst nytte for brukerne, samfunnet, næringslivet og samfunnsøkonomien både på kort og lang sikt. Les vår høringsuttalelse her. Vi har et råd til regjeringen og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm:

Sett i gang arbeidet med en stortingsmelding med engang. Så kan stortinget som har vist seg særlig aktive og kunnskapsrike på dette området, drøfte dette helhetlig og fatte de avgjørende vedtak.  Ingen er tjent med at dette viktige området ikke får de riktige og helhetlige rammevilkår for fremtiden. Det er bare en grundig stortingsbehandling som kan gi denne retningen.  

1 kommentar:

denflinkejenta sa...

Meget bra råd dette!!
Håper dere når frem :)