onsdag 16. mai 2012

I front for å måle resultaterI går 15.mai arrangerte Johan Andresens Ferd Sosiale Entreprenører seminar om kvalitet, måling og synliggjøring av resultater. En jury kåret årets sosial entreprenør som ble Lyk-Z og vi gratulerer. Men fra attføringsbransjen er vi likevel veldig fornøyd med at PS-hotell på Vulkan var en av de 5 nominerte. Gratulerer til Itas AMB og hotellet med Jørn Walmestad i spissen. Min gamle skøytehelt Knut "Kuppern" Johannesen fra Kampen i Oslo uttalte at "sølv er nederlag". Det gjelder ikke for PS:hotell som har synliggjort f.eks. på NRK-programmet Lindmo at det de holder på med, kan bli gull.

Oda Marie Bakkene Søimer representer
 PS:hotell på en flott måte
Men for hotellet i særklasse eller håpets hotell som PS:hotellet kalles, gjelder det å få folk videre til jobb. Jørn Walmestad har sagt det veldig godt: Jeg blir lykkelig når folk sier opp; vel og merke hvis de har fått seg en jobb på et annet hotell eller på andre arbeidsplasser. Dette resultatmålet gelder også for alle andre attføringsbedrifter. Jeg våger den påstand at attføringsbedriftene har gått i front når det gjelder å måle resultater. Det viktigste målet for oss er hvor mange får vi i jobb etter bred og tett oppfølging både av arbeidssøkerne og arbeidsgivere. Dette måler vi løpende i bransjen. Ja, vi har faktisk bedre og mer tall enn myndighetene. Så har vi sammen med ASVL og Nav et benchmarkingssystem på trappene som ikke bare skal måle hvor mange som kommer i jobb, men alle fasene i attføringsprosessen. Til alt overmål tok bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO initiativet til kvalitetssikringssystemet EQUASS Assurance. Tilnærmet alle medlemsbedriftene i ASVL og Attføringsbedriftene er sertifiserte. Det blåser en kvalitetsvind om hva som virker i hele feltet. Her er bransjen vår i førersetet. 

Ingen kommentarer: