onsdag 13. juli 2011

Statsbudsjettet 2012

Attføringsbedriftene har skrevet et brev til statsråd Hanne Bjurstrøm hvor vi forventer et tiltaksløft for 2012. Når statsbudsjettet legges fram i oktober håper vi å kunne gratulere statsråden med gjennomslag for flere tiltaksplasser. Hun har i hvert fall mange gode argumenter og mange allierte som mener at noe må gjøres på dette området, for eksempel LO og Arbeids- og Velferdsdirektoratet.

Nå har regjeringen også en gedigen mulighet fordi det er så mange på arbeidsavklaringspenger, og som kan komme i jobb med riktig tilbud. Det nye grepet regjeringen har foretatt med den nye arbeidsevnevurderingen og den nye stønaden arbeidsavklaringspenger er fornuftige fordi det retter fokus mot arbeid og aktivitet. Men disse ordningene vil kun lykkes hvis det følges opp med tilstrekkelig gode arbeidsmarkedstiltak.

Nå tar jeg sommerferie. Jeg er tilbake i midten av august med nye fraspark.

Ingen kommentarer: