onsdag 8. april 2015

Inkluderingskraft fra Stordalens Choice-hoteller.

FAFO-forskerne Magne Bråthen og Lise Lien har nylig lagt fram en rapport om Ringer i Vannet. Under et frokostseminar arrangert av FAFO kom det fram at Ringer i Vannet så langt har fungert positivt. Ansettelsene av personer med nedsatt arbeidsevne ser ut til å være mer solide og arbeidsmetodikken ser ut til å fungere. Rapporten inneholdt også klare forbedringsområder blant annet et bedre tallgrunnlag for hva som er oppnådd. Ringer i Vannet er også et metodeutviklingsprosjekt sett fra attføringsbransjen i NHO.  Vi skal ytterligere profesjonalisere jobbingen mot næringslivet, noe som også rapporten mener det må jobbes med fra bransjens side.

Likevel er det godt å motta ros når HR-manager i Nordic Choice Hotels Karin Sjøgren sa følgende under lanseringen: -Vi er veldig imponert. Jeg har selv jobbet med rekruttering i mange år, og opplever dette som en strukturert og profesjonell prosess.


Choice-hotellene driver et stort inkluderingsarbeid ikke bare med Ringer i Vannet, men også med innvandrere hvor hun skrøt av NAV-Grunerløkka. Hun savnet likevel engasjement fra Nav-systemet ellers. Jeg må innrømme at jeg stusset litt når Sjøgren under lanseringen nesten fikk pekefingeren på seg. Noen fra Nav mente at hun ikke hadde skjønt hvem hun skulle henvende seg til i Nav-byråkratiet.  All honnør til arbeidslivssentrene som visstnok var rette adresse å henvende seg til. Likevel må både Nav på alle plan og attføringsbedriftene forstå at næringslivet verken har eller skal ha grunnfag eller mastergrad i Nav og attføringsbyråkratiet. Vår jobb er faktisk å være på tilbudssiden for den delen av næringslivet som går i front på dette området. Og det gjør mange bl.a. Choice-hotellene.

Ingen kommentarer: