fredag 30. september 2011

Om å si NEI og JA

Statsbudsjettet legges fram om en knapp uke. På landsstyremøtet til Arbeiderpartiet for noen dager siden varslet statsminister Jens Stoltenberg et stramt statsbudsjett bl.a. for å kunne stå rustet om og eventuelt når den internasjonale krisen når oss. Et stramt budsjett vil i så fall også kunne bety kutt i velferdsordninger eller i alle fall at det ikke satses på utbygging av velferden. Jeg skal være forsiktig med å ta standpunkt på makronivå, men økonomien går bra i Norge og den registrerte arbeidsledigheten er meget lav. Derimot er det mange funksjonshemmede og personer med nedsatt arbeidsevne som ikke får muligheten til å ta den lange veien tilbake til arbeidslivet. Dette taler for økte bevilgninger til arbeidsmarkedstiltak.

Jens Stoltenbergs statsråder skal gjøre det til en dyd å si NEI av hensyn til fremtidig norsk økonomi i forbindelse med statsbudsjettet for 2012. Sier regjeringen nei til flere tiltaksplasser, sier den også JA til flere uføretrygdede i fremtiden. Jeg håper i alle fall sosialøkonomen Jens Stoltenberg ved statsbudsjettet for 2012 ser forskjell på investeringer som fører til færre fattige og flere i jobb (Alle skal med) og alskens andre gode formål.

Ingen kommentarer: