mandag 10. oktober 2011

Statsbudsjettet: Fundamentet for god attføring forsvinner

Gjennom noen få linjer i Statsbudsjettet foreslår regjeringen å snu opp ned på hvordan Nav skal kjøpe inn attføringstjenester. Uten noen form for politisk utredning av praktiske og økonomiske konsekvenser kommer man med et forslag som gjør det i praksis umulig å drive attføringsvirksomhet etter en plan og med et minimum av økonomistyring. Konsekvensene kan bli oppsigelser av ansatte og sågar et konkursras i sektoren.

I dag er systemet basert på at det er forhåndsgodkjent hvor mange plasser etaten skal kjøpe inn fra attføringsbedrifter, og eventuelle endringer varsles med en frist på 6 måneder. Dette gir oss en viss forutsigbarhet samtidig som Nav også har et incentiv til å fylle opp. I statsbudsjettet ønsker man å ta bort dette, ved at det heller skal betales i etterkant av gjennomførte tilbud. Begrunnelsen er at Nav i enkelte perioder har hatt problemer med å fylle opp plassene. Jeg kan forresten også legge til at attførings – og vekstbredriftene også leverer mange attføringsplasser som vi ikke får betalt for.

Våre bransjer kan ikke leve med dette forslaget. Vi er for at plassene skal fylles, og det er rett og slett samfunnsskadelig at dette ikke gjøres. Men medisinen som forskrives her kan legge attføringsfeltet øde. Forslaget har heller ikke innsparingseffekt. For tiden jobber dessuten et regjeringsoppnevnt utvalg for arbeidsrettede tiltak med nettopp hva slags rolle attførings- og vekstbedriftene skal ha. Hvordan Nav kan kjøpe inn disse tjenestene på en mest mulig fornuftig måte er en av hovedproblemstillingene til dette utvalget. Forslag til endringer hører derfor hjemme i dette utvalget, og ikke som noen kamuflerte setninger i et statsbudsjett.

Jeg viser til følgende fellesbrev som vi og ASVL har sendt til Stortinget.

Ingen kommentarer: