onsdag 21. desember 2011

Prima arbeidsinkludering i Sandefjord

Jeg må innrømme at Sandefjord har fremstått for meg som hvalfangerbyen som også var så heldig å fostre Norges største og rareste forfatter; nemlig Dag Solstad. Men byen kan imidlertid skilte med mer enn dette og fordums storhet. Byen i Vestfold huser også Fønix AS; en av landets ledende attføringsbedrifter. 
Jeg siterer fra Nyhetsbrevet for desember 2011 fra Fønix AS: Attføringsbedriften i Sandefjord:
"2011, som nå er på hell, har vært et begivenhetsrikt år på mange måter. For oss i Fønix har det vært et år med mange spennende prosjekter. Vår viktigste oppgave er å hjelpe flest mulig raskest mulig ut i varig arbeid. I 2011 har vi sammen med solid innsats fra NAV, våre deltakere og samarbeidsbedrifter klart å få flere enn 500 mennesker ut i varig arbeid. Det er vi stolte av, og det gir oss inspirasjon til å stå på videre i det arbeidet vi gjør for NAV."
Fønix AS har altså bidratt til at over 500 personer som har slitt i ytterkanten av arbeidslivet og som ellers kanskje hadde kommet på uføretrygd, er kommet i jobb i løpet av 2011. Dette har de gjort sammen med Nav. Dette arbeidsinkluderingsarbeidet utgjør en samfunnsøkonomisk gevinst på en halv milliard kroner. Jeg gjentar. Attføringsbedriften Fønix AS har sammen med Nav spart samfunnet for 500 millioner kroner i 2011. Putter man på en krone i Fønix AS får man 10 gangen igjen i samfunnsmessig og menneskelig gevinst.
Ordføreren i Sandefjord får ikke vanlig utbytte fra samfunnsbedriften Fønix AS. Men Sandefjord kommune får annet utbytte: Flere i jobb og færre på sosialhjelp. Men fremfor alt har denne innsatsen fra attføringsbedriften i Sandefjord ført til at flere får et bedre liv; nå som arbeidstakere og skattebetalere. Dessuten har næringslivet i Vestfold fått god og sårt tiltrengt arbeidskraft.
Det er mange attføringsbedrifter som er flinke til å lose personer som sliter, tilbake til jobb. Men Fønix AS i Sandefjord er den beste i 2011. Og i motsetning til Dag Solstad som har flyttet til Oslo og Berlin, kommer Fønix AS til å holde seg i Sandefjord og Vestfold i årene fremover. Det kan kommunen, næringslivet og innbyggerne være glade for. Og så kan andre attføringsbedrifter lære av sandefjordbedriften for å bli like flinke. For samfunnsbedriften Fønix AS er ikke god arbeidsinkludering en forretningshemmelighet, men snarere kunnskap man deler med flere. Det er også et poeng å ta med seg fra Sandefjord julen 2011.
Gratulerer og godt nyttår!

Ingen kommentarer: