mandag 21. juni 2010

Brukte stortingsdebut til å snakke varmt om attføring

Line Vennesland (AP) er en ung vararepresentant fra Sørlandet som brukte debutinnlegget sitt til å ta til orde for økte midler til arbeidsmarkedstiltak på stortingets talerstol under ”selveste” finansdebatten om Revidert Nasjonal Budsjett for 2010. Hun får massivt skryt både for form og innhold fra andre opposisjonspolitikere fra Sørlandet, skriver Agderposten i en reportasje 18. juni.

Jeg skal ikke la meg friste til å etterlyse flere slike innlegg ettersom jeg er ”kjøpt og betalt” av attføringsbedriftene til å fremme denne viktige saken. Derfor er det desto mer gledelig at det finnes uhildede representanter fra hele partifloraen som løfter fram denne saken. Og her er heldigvis ikke Vennesland alene. For i tillegg til sørlandskollegaen Kjell Ingolf Ropstad (Krf) finnes det også mange garvede representanter som med like stor glød vil ha mer og tidligere trykk på attføring og arbeidsrettede tiltak. To fremstående eksempler i så måte er Karin Andersen fra SV og Erna Solberg fra Høyre.

Denne gangen dreier det seg om de nye dagbaserte tiltakene både for sykemeldte og andre som attføringsbedriftene på Sørlandet driver for Nav med meget gode resultater. Det rapporteres om suksess fra hele landet både med attføringsbedriftene og andre som leverandører av disse tiltakeene. Langtidssykemeldte og andre som sliter i ytterkanten av arbeidslivet kommer i jobb etter ”bare” 12 ukers opplegg. Atter andre trenger lenger tid, men får startet attføringsprosessen tidligere gjennom de nye tiltakene Arbeidsrettet Rehabilitering, Oppfølging og Avklaring. Jeg har derfor i likhet med Vennesland og andre vansker med å forstå at disse tiltakene nå bygges ned som følge av pengemangel.

Ingen kommentarer: