mandag 11. april 2011

Raymond Johansen

Avisene og de politiske kommentatorene er dagen etter Arbeiderpartiets landsmøte mest opptatt av at landsmøtet sa nei til EU s postdirektiv. At Ole Gunnar Solskjær sympatiserer med AP får også bred spalteplass sammen med at partisekretær Raymond Johansen holdt en tale som virkelig engasjerte delegatene. Dagsavisen som også kan være meget kritisk både mot AP og regjeringen, er i dag full av ros på lederplass: ” I sin tale til landsmøtet lørdag slo Raymond Johansen ut i full blomst. Partisekretæren viste seg som en glimrende taler, poengtert, god og med glitrende fremføring. Med denne talen viste Raymond Johansen at han som foredragsholder er på høyde med forgjengerne Håkon Lie og Martin Kolberg”.

Jeg ble gjort oppmerksom på denne talen fordi flere av våre medlemmer som hadde hørt den ”live”, sa at Raymond Johansen hadde snakket mye om attføring, attføringsbedriftene og om å bygge broer tilbake til arbeidslivet. Så derfor stupte jeg inn på nettsidene i dag og så en glimrende opplagt partisekretær som virkelig satt fokus på de mange som sliter i ytterkanten av arbeidslivet. Til dundrende applaus mente han at det er et adelsmerke med det norske samfunnet at vi har en sykelønnsordning og en uføretrygd som man kan leve med. Samtidig pekte han på behovet for å bygge broer tilbake til arbeidslivet for å unngå at folk blir unødvendig uføretrygdet.

Attføringsbedriftene i NHO er og forblir partipolitisk nøytrale, men vi er ikke faglig og verdimessig nøytrale. Her traff Raymond Johansen spikeren på hodet når han pekte på at det var et spørsmål om solidaritet å legge til rette for satsning på attføring og arbeidsrettede tiltak. Jeg skal også være så ærlig at det gjorde godt å høre at attføringsbedriftene fikk så mye honnør fra høyeste hold i partiet og det til full applaus på landsmøtet. Slik går Raymond Johansen i sporene til statsråd Hanne Bjurstrøm som gjentatte ganger har fremholdt betydningen av attføring og attføringsbedrifter.

Dette forplikter. Vi skal ytterligere styrke vår faglige jobbing. Attføringsbedriftene skal fortsette å jobbe sammen med Nav og for Nav for å få flere i arbeid og aktivitet. Så håper jeg at denne politiske viljen fra Raymond Johansen og Hanne Bjurstrøm også blir bønnhørt fra resten av regjeringen og finansdepartementet i form av mer satsning på attføring og arbeidsrettede tiltak.

1 kommentar:

flying dutchmen sa...

Hei,
Godt poeng å beholde den ypperlige kompetansen som ligger i mange av landets attføringsbedriftenens ansatte. Et poeng må jeg få lov å kommentere litt mer. Når man snakker om samarbeid med NAV er det en viktig samarbeidspartner, oppdragsgiver og organisasjon. Men hvis meningen er å få flere mennesker ut i arbeid så er vi nødt å finne løsninger innen et mer forpliktende og tettere samarbeidet med næringslivet. Per i dag bidrar næringslivet med mange praksisplasser som, hvis alt fungerer ofte fører til en ansettelse. I mange tilfeller er det også nødvendig med insentiver som frister mer for å skape muligheter for de som trenger en høyere grad av tilrettelegging på arbeidsplassen. Her er det ofte en tung byråkratisk prosess som kan være hemmende. For å si det kort blir jeg fremdeles overrasket over hvilken løsninger blir valgt ift samarbeidet mellom det offentlige og næringslivet.