mandag 20. februar 2012

Private arbeidsgivere er løsningen.

NHO har lansert jobbstrategien "Ringer i vannet" for å inkludere flere som sliter i ytterkanten av arbeidslivet, til jobb. Selv om 8 av 10 som kommer ut i varig jobb fra attføringsbedriftene, går til private bedrifter, setter NHO og næringslivet seg nye mål: Administrerende direktør John G Bernander sier til magasinet God Attføring i januar at "det er mer å hente for arbeidsgivere som blir klar over muligheten og kan støtte seg på den kompetansen som attføringsbedriftene representerer".


Når det gjelder arbeidsinkludering, representerer det private næringslivet mulighetene og løsningene. Man skyter langt over mål hvis man gjør private arbeidsgivere til problemet. Vel kan det være slik at næringslivet jakter enøyd på enere og ikke innkaller personer med fremmedartede navn til intervju. Likevel er det slik at private arbeidsgivere allerede ansetter mange som har slitt og viser dermed i motsetning til statlige arbeidsgivere at de gjerne vil bidra.

Sammen med NHO har likevel attføringsbransjen en jobb å gjøre. Vi må utvikle attføringstilbudene slik at vi møter næringslivets behov i enda større grad. Attføringsbransjen må bli en naturlig rekrutteringspartner for næringslivet. Næringslivet vil ha kompetent arbeidskraft. Det kan vi bidra med fordi våre kandidater tilpasses både de aktuelle jobbene og miljøet på den nye arbeidsplassen. Attføringsbedriftene har både kompetansen og nettverket for å gjøre jobben. I likhet med arbeidssøkerne etterspør næringslivet trygghet. Attføringsbransjen skal følge opp både arbeidssøkerne og arbeidsgiverne i alle faser av attføringsprosessen; også etter at vedkommende har fått jobb. Arbeidsgiverne skal aldri ansette for å være snille, men ut i fra behovet for arbeidskraft.

NHO s jobbstrategi applauderes av et samlet politisk miljø som f.eks. Raymond Johansen (AP), statsråd Hanne Bjurstrøm, Karin Andersen (SV) og Erna Solberg (H). Høyrelederen mener at hvis denne satsningen lykkes er den viktigere enn IA-avtalen. NHO har tatt på seg en stor jobb, og vi fra attføringsbransjen skal bidra til at den lykkes.

Ingen kommentarer: