torsdag 24. mars 2011

Arbeidsmarkedstiltak på stedet hvil

Nå foreligger det en rapport fra NAV som viser at tiltaksnivået for personer med nedsatt arbeidsevne har stått på stedet hvil i 4 til 5 år. Hvem er så disse personene? Jo, det kan være personer med psykiske lidelser, rusvansker, lese og skrive vansker og lignende. Noen kan ha så store helseplager at uføretrygd er den beste løsningen. Men svært mange kan komme tilbake til arbeid forutsatt at attføringsapparatet får bistå ved kompetanse, bygging av selvtillit og oppfølging. Samtidig har myndighetene lagt til rette for at flere skal kunne komme tilbake til arbeid gjennom arbeidsevnevurderingen. Dessuten: Nav–reformen har egentlig bare et siktemål: Flere med sammensatte vansker skal få muligheten til å komme tilbake til arbeid. Gruppen har økt voldsomt og teller nå nesten 220.000. 61000 tiltaksplasser har vi nå, og det samme hadde man for 5 år siden.

Den nye Nav-rapporten slår fast at køene vil øke hvis ikke flere får et tilbud. Hvorfor kutter man da i tilbud? Har man sagt A, må man også si B. Jeg forventer at det utferdiges politiske garantier slik at vi kan lage flere broer til arbeidslivet for de som sliter i ytterkanten av arbeidslivet. Dette er bra for menneskene det gjelder og samfunnsøkonomien.

3 kommentarer:

Lars Sandvik sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Lars Sandvik sa...

Konklusjonen må jo være at regjeringen er fornøyd med både uføretall og aktvitetsnivået til de som mottar AAP. Vi vet jo at NAV har mer enn nok og gjøre, og at dette også rammer en allerede hardt belastet etat. Her i Hordaland så nedbemanner man jo til og med enkelte NAV-lokal kontor. De vi ønsker skal vekk fra uføretrygd og AAP, hvor vil vi at de skal? over i arbeid eller sosialstønad. Skal de i arbeid trenger en del av disse hjelp på veien, dersom den hjelpen ikke tilbys og de allikevel skal bort fra uføretrygd og AAP, så er det jo bare sosialstønad tilbake...

flying dutchmen sa...

Det er en tanke man kan gjøre seg ift til disse tallene. Hvorfor er de blitt så høye? Er det da slik at vi er på vei til å skape et arbeidsmarkedet for de "perfekte"?

Alle vi menneske har en arbeidsevne som varierer ut i fra de arbeidsoppgavene vi er satt til å gjøre. Opplevelsen er ofte at utgangspunktet for en vurdering av denne arbeidsevnen ligger i hindringer, umuligheter, feil, mangler. Eller det vi liker å kalle for "restarbeidsevne" (æsj, for et ord) Håper og tror at den holdningen snur, siden det tydeligvis er stadig flere mennseker som opplever å bli konfrontert med en svekket arbeidsevne ift den jobben de utfører....