onsdag 5. januar 2011

Jeg har også tro på Nav-reformen, men…

I et innlegg i Aftenposten nylig skrev fungerende Arbeidsminister Rigmor Aaserud at hun så optimistisk på fremtiden for Nav hvor 2011 blir et avgjørende år: Det er fra nå vi skal kunne se om målet med Nav-reformen blir virkeliggjort: Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad, skriver hun i Aftenposten.


I likhet med Aaserud er jeg også tilhenger av Nav-reformen og fremfor alt er jeg enig med henne i at hele poenget med Nav-reformen er å mobilisere flere til arbeid. Samtidig kan jeg ikke unnlate å helle litt malurt i begeret. Regjeringen har jo ikke bare gjort det lettere for Nav og attføringsleverandørene når man har kuttet i stillinger i Nav og antall tiltaksplasser for de aller svakeste.

En annen sak er hvordan Nav skal styres fremover. Nav-ansatte må i dag rapportere på alskens detaljer og man opererer med indikatorer på hva som er gjort og ikke hvilke resultater som er oppnådd. Man teller antall i tiltak snarere enn å måle hvor mange som kommer videre til jobb og hvilke løsninger som gir best resultat for individet. Nav må stille tøffere krav til attføringsleverandørene. I dag soves det i timen, fordi fag resultater ikke vektlegges tilstrekkelig. Nav må derfor få opp kompetansen på de mange som står utenfor arbeidslivet og som trenger fornuftige og skreddersydde tilbud for å komme tilbake i jobb. Den nye Nav-direktøren Joakim Lystad må derfor måles på dette.

I all korthet. Jeg har tro på Nav-reformen, men bare hvis den kombineres med mer faglighet og mer resultatorientering i alle ledd.

Ingen kommentarer: