torsdag 6. januar 2011

NHO s årskonferanse med attføringsfokus

NHOs årlige årskonferanse i begynnelsen av januar hvert år er en mediabegivenhet og brukes til å sette dagsorden fra NHOs side. Her møtes toppledere i næringslivet, politikere, samfunnstopper og noen av oss andre. I år var temaet marsjen ut av arbeidslivet. Attføring og attføringsbedriftene spilte en viktig rolle på konferansen i år. Og det var medlemsbedriften vår iFokus AS i Larvik som var eksemplet.

Jeg vil rette en hjertelig takk til administrerende direktør Tore Rønnild og medlemsbedriften vår iFokus AS som innenfor en meget kort tidsramme fikk fram hva attføring egentlig handler om: Å se hvert enkelt menneske, å bidra til å utvikle mennesker, kompetanse og samarbeid med næringslivet. Tore Rønnild fikk også synliggjort attføringsbedriften iFokus AS som en del av et bransjefelleskap av attføringsbedrifter som må brukes for alt de er verdt både av myndigheter og næringslivet.

Takk også til NHO som slapp fram ulike ”stemmer” og synspunkter i den viktige debatten om hvordan vi kan mobilisere flere fra passivitet til arbeid og aktivitet. NHO kan virkelig lage gode og fremtidsrettede årskonferanser. Likevel er det litt dumt at NHO denne gangen fremstår som mindre seriøse enn de egentlig er når man til dels overdriver og til dels bruker feile tall; jf det som skrives i Aftenposten i dag. Det er for eksempel ikke slik at andelen sysselsatte i Norge går ned og det er heller ikke slik at antallet unge uføre stiger voldsomt. Vi får tro at det er arbeidspresset som har ført til disse overdrivelser. Uansett står Norge overfor store utfordringer med å mobilisere flere til arbeid og aktivitet. Her skal bransjen av attføringsbedrifter bidra både overfor myndigheter og næringslivet og vår hovedorganisasjon NHO.

Ingen kommentarer: